Uudenmaan ja Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistoissa kokeiltiin vuoden 2015 aikana uudenlaisia malleja työllisyyden hoitoon. Palveluja hankittiin tulosperusteisesti yksityisiltä palveluntuottajilta. Kokeiluissa yksityisten palvelutuottajien työpanos kohdistui sellaisiin työnhaun vaiheisiin, jossa TE-palveluissa on selkeä resurssivaje. Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä arviointi osoitti, että kokeilut lisäsivät työnhakijoiden työllistymisen todennäköisyyttä. Tulosperusteisen hankintamallin tehokkuutta ja tuloksellisuutta voidaan jatkossa parantaa nyt saatujen kokemusten perusteella.

Selvityksen Yksityiset palveluntuottajat julkisen työnvälityksen täydentäjänä: Tuloksiin perustuvia hankintoja koskevan kokeilun arviointi toteuttivat Tempo Economics Oy ja Melkior Oy.

Tutustu:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74840