Stadin osaamiskeskus (https://stadinao.fi/stadin-osaamiskeskus/) on maahanmuuttajille suunnattu palvelukokonaisuus, joka tarjoaa ammatillista koulutusta sekä työllistymispalveluja maahanmuuttajataustaisille henkilöille.  MDI Public Oy, DiaLoog ja Melkior Oy toteuttivat yhteistyössä sen toiminnan vaikuttavuusarvioinnin. Stadin osaamiskeskuksen toiminta on ollut sekä Helsingissä että valtakunnallisesti uudenlaista palvelua. Arviointi osoittaa, että Stadin osaamiskeskuksen monisektoriselle ja moniammatilliselle ”yhden luukun periaatteella” toimivalle palvelulle on ollut tarvetta. Stadin osaamiskeskus on toiminut joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaan ja kehittänyt aktiivisesti uusia palveluita.

Arvioinnissa tehdyn tilastollisen tarkastelun mukaan osaamiskeskuksen vaikutukset ja lisäarvo näkyvät erityisesti sen asiakaskohderyhmien tehokkaammassa aktivoinnissa, ohjautumisessa koulutuksiin sekä työttömyyden pitkittymisen vähentämisessä. Melkior vastasi tästä synteettiseen kontrolliin perustuvasta analyysistä, jossa keskeisten vaikuttavuusindikaattoreiden pitkäaikaista kehitystä verrattiin Helsingin ja muiden kuntien laskennallisesti muodostaman ”synteettisen Helsingin” välillä.