AkavaWorksin julkaisusarjassa ilmestyneessä artikkelissa tarkastellaan, mitä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä tiedetään niin yritysten kuin työntekijöiden tasolla. Selvitimme myös, millaista vaikutusta on erilaisilla työhyvinvoinnin ja työolojen parannukseen tähtäävillä toimenpiteillä. Tutkimustulokset osoittavat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyttä, mutta erillisillä johtamistempuilla on vähän vaikutusta. Vaaditaan pitkäjänteistä, henkilöstöä arvostavaa johtamista. Kirjoittajina Pekka Ilmakunnas, Markku Kuula ja Juha Eskelinen.

Tutustu artikkeliin

https://akavaworks.fi/julkaisut/tyohyvinvoinnin-tuottavuusvaikutukset-tutkimuksen-valossa/