Työllisyyspoliittiset avustukset valtionavusta järjestöjen ja kuntien hankkeille, joilla edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Niihin osallistuu vuosittain tuhansia työttömiä työnhakijoita. Melkior Oy toteutti yhdessä TK-Evalin ja Mikko Kesä Oy:n kanssa lajissaan ensimmäisen arvioinnin avustettujen hankkeiden vaikuttavuudesta. Hankkeita tarkasteltiin hankkeiden raportoinnin, haastattelujen ja laajan tilastollisen aineiston pohjalta. Osoittautui, että hanketoiminta ehkäisi osallistujien syrjäytymiskehitystä. Työllistymisen osalta tulokset olivat yleisesti varsin vaatimattomia. Hankkeiden väliset erot tuloksissa olivat kuitenkin suuria, jopa silloin kuin osallistujien väliset erot otettiin huomioon. Tutkijat peräänkuuluttavat suoraviivaisempaa ja tavoitteellisempaa hanketoimintaa, joka suuntautuu työllistymiseen yrityksiin ja muualle yleisille työmarkkinoille.

Tutustu työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemaan tutkimusraporttiin https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164174