MDI ja Melkior selvittivät Varsinais-Suomessa kokeillun Tehostettu työnvälitys – palvelun tuloksellisuutta. Palvelu perustuu TE-toimiston ja palveluntuottajan tiiviiseen yhteistyöhön. Tutkimustulokset osoittavat, että toimintamallilla on pystytty työllistämään ja ohjaamaan asiakkaita työllistymistä edistäviin palveluihin tehokkaammin kuin TE-toimiston aikaisemmassa  työnvälitysmallissa. Erityisen hyödyllinen malli on ollut niiden asiakasryhmien keskuudessa, jotka ovat työmarkkinoiden lähellä, mutta joiden työllistyminen omin toimin on vaikeaa.

Tutustu:

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/58698/Tehostettu+työnvälitys+arviointiraportti+30102020+MDI.pdf/4fc3de67-1ed4-a6f1-2f7a-911900032aad?t=1606741512406

https://www.mdi.fi/tyonvalitysta-onnistuttu-tehostamaan-varsinais-suomessa-te-toimiston-ja-palveluntuottajan-tiiviilla-yhteistyolla/