Avoin vuorovaikutus johdon ja työntekijöiden välillä lisää hyvinvointia ja parantaa tuottavuutta. Tätä osoittaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston toteuttama tutkimus, jossa selvitettiin työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden välistä yhteyttä Nordeassa.

Tutkimuksen Digisti työn imuun? – Tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä finanssialan palveluyrityksessä rahoittivat Työsuojelurahasto ja Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.  Juha Eskelinen vastasi tutkimuksessa työn tuottavuuden arvioinnista ja tutkimusyhteistyön koordinoinnista.

Tutustu:

https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Hyvinvoivat-tyontekijat-luovat-hyvan-tyopaikan.aspx

https://tiedonsilta.fi/tyohyvinvointi-lisaa-finanssialan-tyontekijoiden-tuottavuutta/

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34429