Suomalaisten pk-yritysten johtamisen käytännöillä on yhteys yritysten tulevaan tuottavuuteen ja kannattavuuteen, osoittaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun julkaisema raportti Johtaminen ja tuottavuus – henkilöstön johtaminen menestystekijänä. Erityisesti henkilöstöä koskevien päätösten korkea taso ja jatkuvan kehittämisen aktiivisuus muodostivat tehokkaan mallin johtamiselle, joka lisäsi tuottavuutta ja kannattavuutta. Esimiesten osaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä tuki tuottavuutta, samoin työterveyshuollon aktiivisuus.

Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen toteutti työryhmä Ossi Aura, Juha Eskelinen, Guy Ahonen ja Timo Kuosmanen. Yritysaineiston toimitti Bisnode Finland  Oy.

Tutustu:

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35823

https://digilehti.tek.fi/mag/022019/tyoelama-hyvalla-johtajuudella-voi-erottautua

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4035197-henkiloston-hyvinvointi-lisaa-tuottavuutta

https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaminen-kantaa-2-3-vuotta

https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaminen-todella-vaikuttaa