Ansioituneet taloustieteilijät Petri Böckerman ja Pekka Ilmakunnas ovat koonneet yksiin kansiin tekemänsä tutkimukset työoloja koskevista tutkimuksista. Laajoihin yritysaineistoihin ja työpaikkojen työoloja koskeviin kyselyihin perustuvat tutkimukset osoittavat, että hyvät työolot lisäävät tuottavuutta ja pidentävät työuria.

Raportti ”Työhyvinvointi kannattaa. Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus” ilmestyi Teollisuuden Palkansaajat TP ry:n Edistys-julkaisusarjassa. Juha Eskelinen osallistui raportin ohjausryhmän työhön.

Tutustu:

https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja/edistys-raportit/tyohyvinvointi-kannattaa.-tyoolot-tyotyytyvaisyys-ja-tuottavuus.html