Valtio ja eräät Suomen rakennemuutoksen kanssa painivat alueet ottaneet käyttöön siltasopimusten toimintamallin alueiden kasvun pullonkaulojen tunnistamiseksi ja ratkomiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama  ja MDI:n toteuttama selvitys osoittaa, että siltasopimuksilla on ollut paljon myönteisiä vaikutuksia, kuten yhteistyön tiivistyminen valtioneuvoston ja alueiden välillä. Selvitys tuo esiin myös tilastoissa ilmeneviä myönteisiä vaikutuksia.

Yhtenä tietona selvityksessä hyödynnettiin Melkior Oy:n tuottamia analyysejä siltasopimuksen vaikutuksista Lounais-Suomessa. Vaikutuksia selvitettiin vertaamalla työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaannon ja muiden keskeisten indikaattoreiden kehityksellä Lounais-Suomen maakunnissa maakuntiin, joissa siltasopimusta ei ole tehty.

Tutustu:

https://tem.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-327-549-2

https://www.mdi.fi/siltasopimukset-ovat-vaikuttaneet-myonteisesti-alueiden-kehittamiseen/