Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluva vaikuttavuusarviointi osoittaa, että nuorille suunnatut Ohjaamot pystyvät palvelemaan nuoria kokonaisvaltaisesti, ja nuoret saavat palvelut pääsääntöisesti nopeammin kuin TE-toimistossa. Yhteiskunnan kannalta hyödyt kattavat Ohjaamo-toiminnan kustannukset.

Arvioinnin toteutti Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtama tutkimusryhmä.

Melkior Oy:n vastuulla oli arvioida tilastollisesti, kuinka ohjaamopalvelut ovat vaikuttaneet osallistuneiden nuorten tilanteeseen sekä millaisia taloudellisia vaikutuksia Ohjaamoilla on ollut.

Tutustu

https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34601

https://www.mdi.fi/referenssit/monialaisen-yhteistyon-vaikuttavuuden-arviointi-nuorten-tyollistymista-edistavissa-palveluissa-monet-fin/