Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuuluva selvitys nostaa esiin useita haasteita, joita maakuntauudistuksesta seuraa muiden kuin sote-tehtävien siirtymisestä maakunnille. Esimerkkeinä näistä haasteista on nykyisten keskitettyjen tehtävien henkilöresurssien ja vaadittavan osaamisen turvaaminen. Näihin haasteisiin tulee maakuntauudistuksen valmistelussa kiinnittää huomiota.

Melkior Oy oli mukana Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtamassa konsortiossa toteuttamassa selvitystä Vallan ja vastuun uusjako – Maakuntauudistuksen vaikutukset ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtäviin sekä aluekehittämisjärjestelmään.

Tutustu:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80889

https://www.mdi.fi/referenssit/vaaka-vaikuttavuus-aluekehittamisjarjestelma-asiakaslahtoisyys-ja-kustannustehokkuus-aluehallintouudistuksessa-fin/