Suomessa toteutetaan parin seuraavan vuoden aikana koulutuskokonaisuuksia, joilla pyritään vastaamaan työssäkäyvien ja työttömyysuhan alla olevien tarpeisiin nopeasti. Koulutuksilla tähdätään työllisyyden edistämiseen ja jatkuvan oppimisen uudistamiseen. Uusien toimintatapojen ja yhteistyön vaikuttavuuden seurataan ja tukeen on käynnistynyt valtioneuvoston rahoittama tutkimus- ja selvityshankke.

Melkior Oy on mukana tässä MDI Public Oy:n ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa kehittämässä koulutushankkeita tukevaa tulosten seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia.

Tutustu:

https://minedu.fi/-/seuranta-ja-vaikuttavuustutkimus-jatkuvan-oppimisen-nopeavaikutteisista-toimista-kaynnistyy

https://tietokayttoon.fi/-/jatkuvan-oppimisen-uusien-nopeavaikutteisten-toimien-seuranta-ja-vaikuttavuustutkimus-jouste-

https://www.mdi.fi/jouste/