Vuoden 2017 alussa Suomessa otettiin käyttöön kolmen kuukauden välein toteutettava työttömien haastattelu. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuulunut arviointihanke osoitti, että määräaikaishaastattelut ovat tehostaneet työnhakija-asiakkaan palveluihin ohjautumista, edistäneet aktivoitumista ja avoimille työmarkkinoille työllistymistä. Arviointi suosittaa käytännön jatkamista. Tutkijat kuitenkin suosittelevat, ettähaastatteluja ei toteuttaisi kaikille asiakkaille samaan kolmen kuukauden tahtiin, vaan nykyistä kohdennetummin ottamalla huomioon asiakkaan palvelutarve.

Melkior Oy oli mukana Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n vetämässä tutkimuskonsortiossa toteuttamassa arviointia.

Tutustu:

https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-696-6

https://www.mdi.fi/tyottomien-maaraaikaishaastattelut-edistavat-palveluihin-ohjautumista/