Valtion koulukodeilla ja Senaatti-kiinteistöillä on meneillään hanke, jossa kehitetään koulukotien toimintaa ja tiloja vastaamaan entistä paremmin nykypäivän haasteisiin. Uusi toiminta- ja toimitilakonsepti tähtää entistä suurempaan vaikuttavuuteen korostamalla tilojen ja toiminnan terapeuttisuutta.

Asiakastarpeisiin ja vaikuttavuuteen pohjautuvaa konseptia oli kehittämässä Workspace Oy kumppaneinaan Delfoi Oy, Marketing Clinic Finland Oy ja Melkior Oy. Melkior Oy vastasi vaikuttavuusanalyysistä.

Tutustu:

https://www.senaatti.fi/tyoymparisto/inspiraatio/artikkeli/koulukotikonseptilla-nuorten-syrjaytymiskierre-katki/

https://workspace.fi/reference/valtionkoulukodit/?lang=fi